Atviri duomenys – tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui.

Šilutės socialinių paslaugų centras tokios informacijos neteikia, nes netvarko tokios informacijos rinkmenų.