2016 m. gegužės 16 d. Šilutės socialinių paslaugų centras su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0003. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto vertė  – 209 350,00 eurų.

Projekto trukmė – 41 mėnesiai (nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d.) 

Projektas pratęsiamas iki 2020-01-31

Projektas pratęsiamas iki 2029-12-31

Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama užtikrinti kokybiškos integralios pagalbos asmens namuose senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, vaikams su negalia tęstinumą bei plėtrą, konsultacinės pagalbos jų šeimų nariams užtikrinimą, slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimą. Integrali pagalbą (globa ir slauga) bus teikiam Šilutės miesto ir Šilutės rajono (kaimiškų vietovių) gyventojams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 35 asmenims bus suteikiama profesionali ir prieinama integrali pagalba vykstant pas juos į namus. Integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) bus konsultuojami slaugos ir globos klausimais. Mobilių komandų darbuotojai (10 slaugos specialistų) profesinę kompetenciją kels slaugos veiksmų, paciento higienos pagrindų, darbuotojų sveikatos saugos temomis organizuojamuose mokymuose.