Šilutės socialinių paslaugų centras kviečia tiek jaunus, tiek vyresnius entuziastingus, kūrybingus, darbščius žmones, norinčius ir galinčius įsitraukti į savanorišką veiklą.

sprendimas

Savanoriškas darbas – tai galimybė kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, religinių bei politinių įsitikinimų, amžiaus ir sveikatos, panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, realizuoti savo pomėgius, įgyti naujų žinių bei įgūdžių, susirasti naujų draugų, tapti reikalingu kitiems, gerai praleisti laisvalaikį, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, keičiant jį pagal bendruomenės poreikius.

 

Centro darbuotojai nuoširdžiai tiki, kad savanorystė prisideda prie visuomeniškumo, žmogiškumo, integracijos plėtros, bendravimo bei altruizmo skatinimo.

Savanoriais mūsų įstaigoje gali dirbti asmenys, mokantys groti muzikos instrumentais, gebantys atlikti paprastus dizaino darbus, galintys mokyti įstaigos lankytojus šokio, dainavimo, jogos, rankdarbių, keramikos, dailės, medžio darbų ar tiesiog mėgstantys ir norintys bendrauti.

Pasirinktinai savanoriai gali talkinti organizuojant užimtumą Socialinių paslaugų centrą lankantiems socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, psichinę negalią turintiems suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus neįgaliems asmenims, laikino gyvenimo namų gyventojams.

Laukiame socialiniam darbui neabejingų žmonių, laisvą minutėlę norinčių įprasminti talkinant kasdienėje Šilutės socialinių paslaugų centro veikloje.

Savanoriai kviečiami talkinti nuolat, iš anksto suderinus laiką. Norintieji tapti Šilutės socialinių paslaugų centro savanoriais gali kreiptis į Šilutės socialinių paslaugų centro administraciją. Susipažinti su savanoriškos veiklos nuostatais čia