Šilutės socialinių paslaugų centro darbuotojų kontaktai

 

Pareigos Vardas, Pavardė Telefonas El. paštas
Administracija
Direktorė Reda Urbaitytė

+370 441 53 014

+370 657 89 987

info@silutesspc.lt 
Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms
Violeta Žymančienė

+370 657 89 958

violeta.zymanciene@silutesspc.lt
 Ūkvedė  Raimonda Šilinskienė

+370 657 70 138  

ukvedys@silutesspc.lt
 Administratorė Sigita Jurkienė

+370 441 53 014 

rastine@silutesspc.lt
Vyr. buhalterė
Renata Macijauskienė

+370 441 53 212

+370 657 70 141

buhalterija@silutesspc.lt
Buhalterė
Daiva Sungailienė
+370 657 63 092 apskaita@silutesspc.lt
Specialistė darbui su kompensacine technika
Renata Kuzienė
 +370 657 88 739
renata.kuziene@silutesspc.lt
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
Virginija Juodžentienė
+370 657 66 956
virginija.juodzentiene@silutesspc.lt
Personalo specialistė
Kristina Kuskytė
+370 657 70 139
personalas@silutesspc.lt 
Socialinės priežiūros paslaugos
Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms
Aušra Norvilienė
+370 698 86 317
ausra.norviliene@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja (pagalbos į namus paslauga)
Rūta Agintienė
+370 657 84 586
ruta.agintiene@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja (pagalbos į namus paslauga)
Audronė Uselienė
+370 657 66 950
audrone.useliene@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja (pagalbos į namus paslauga)
Marytė Čėsnienė
+370 657 63 097
maryte.cesniene@silutesspc.lt

Socialinė darbuotoja

(laikino apnakvindinimo, laikino gyvenimo namų paslaugos )

Giedrė Ališauskienė
+370 441 55 891

+370 657 70 136

giedre.alisauskiene@silutesspc.lt

Socialinė darbuotoja

(laikino apnakvindinimo, laikino gyvenimo namų paslaugos)

Silva Simutienė

+370 441 55 891

+370 657 77 225

silva.simutiene@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja (savarankiško gyvenimo namų, krizių centro paslaugos)
Gražina Požeraitienė
+370 657 54 036
grazina.pozeraitiene@silutesspc.l
Individualios priežiūros darbuotojai (Juknaičių savarankiško gyvenimo namų paslauga)

+370 657 79 144
 juknaiciai.ipd@silutesspc.lt

Socialinės globos paslaugos

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Lina Linkytė

+370 441 54 734

+370 657 89 983

socialinegloba@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja

Raminta Čekanauskienė

+370 441 54 734
raminta.cekanauskiene@silutesspc.lt 
Socialinė darbuotoja

Aistė Gaidauskaitė

+370 441 54 734
 –
Bendrosios praktikos slaugytoja

Gražina Saldauskienė

+370 441 54 734
 –
Socialinė darbuotoja

Lina Jončienė

+370 657 70 145
globaslauga@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja

Alma Frolova 

+370 657 66 226 alma.frolova@silutesspc.lt
Bendrosios praktikos slaugytoja

Giedrė Armonienė

+370 616 36 878
 –
Socialinės priežiūros pagalbos šeimai paslaugos
Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Vitalija Šikšnienė

+370 620 49 880
vitalija.siksniene@silutesspc.lt
Švėkšnos sen. Giedra Starkutienė +370 655 49 542 giedra.starkutiene@silutesspc.lt
Švėkšnos sen.
Lina Kurlinkienė +370659 18 337  lina.kurlinkiene@silutesspc.lt
Juknaičių sen.

Nijolė Stirbienė

+370 656 21 465
nijole.stirbiene@silutesspc.lt
Katyčių sen.

Vilija Kostrubė

+370 659 70 858
vilija.kostrube@silutesspc.lt
Saugų  sen.
Bronė Adomaitienė +370 657 77 844
brone.adomaitiene@silutesspc.lt
Šilutės sen.
Kristina Lesauskienė +370 657 89 377
kristina.lesauskiene@silutesspc.lt
Šilutės sen.

Sandra Raukienė

+370 655 94 819
sandra.raukiene@silutesspc.lt
Šilutės sen.

Lina Statkuvienė

+370 659 49 160 lina.statkuviene@silutesspc.lt
Šilutės sen.

Gintarė Šarliokė

+370 659 49 037 gintare.sarlioke@silutesspc.lt
Šilutės sen.
Giedrė Stoškutė 370 620 54 745
 giedre.stoskute@silutesspc.lt 
Šilutės sen.

Svaja Petrietienė

+370  657 88 706
svaja.petrietiene@silutesspc.lt
Šilutės sen.

Simona Antanaitytė

+370 699 18 165
simona.antanaitytė@silutesspc.lt
Šilutės sen.

Ieva Šimanskytė

+370 659 60 352
ieva.simanskyte@silutesspc.lt
Šilutės sen.

Otilija Dulkienė

+370 659 70 409
otilija.dulkiene@silutesspc.lt 
Usėnų sen.

Irena Valienė

+370 699 26 193
irena.valiene@silutesspc.lt
Vainuto sen.

Lina Juzaitienė

+370 655 94 788
lina.juzaitienė@silutesspc.lt
Vainuto sen.

Kristina Petrošienė

+370 659 70 797
kristina.petrosiene@silutesspc.lt
Žemaičių Naumiesčio sen.

Rasa Trakšelienė

 +370 659 18 335
rasa.trakseliene@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkai
Atvejo vadybininkė

 Indra Vasiliauskienė

+370 659 49 158
indra.vasiliauskiene@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė

Toma Poteliūnė

+370 657 80 794
toma.poteliune@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė

Milda Narušienė

+370 620 54 356
milda.narusiene@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė

Daiva Matevičiūtė

+370 657 72 678
daiva.mateviciute@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė

Jūratė Kaktienė

+370 655 94 820 jurate.kaktiene@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė

Raimonda Gedrimaite-Gečienė

+370 650 98 861 raimonda.gedrimaitegeciene@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė

Edita Matusevičiūtė

+370 657 63 096 edita.matuseviciute@silutesspc.lt