SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga  20,28 Eur  per parą
Apgyvendinimo krizių centre  20,05 Eur per parą
Laikino apnakvindinimo paslauga  14,47 Eur  per parą

Iki 30 dienų paslauga teikiama nemokamai

Pagalbos į namus paslauga  11,15 Eur per 1 valandą
Asmeninė pagalba 10,19 Eur per valandą
Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga 11,44 Eur per parą
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
Dienos socialinė globa institucijoje

 

Suaugę asmenys su negalia – 60,70 Eur per dieną.

Suaugę asmenys su sunkia negalia – 66,73 Eur per dieną.

Dienos socialinė globa asmens namuose senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems  su sunkia negalia paslauga     10,82 Eur per valandą

Pastaba. Asmuo be pateisinamos priežasties nesinaudojantis socialinėmis paslaugomis ir pageidaujantis, kad socialinių paslaugų teikimas nebūtų nutrauktas, moka 10 proc. jam nustatyto mokėjimo dydžio už Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiam asmeniui su negalia įstaigoje paskirtas socialines paslaugas.

https://teisineinformacija.lt/silute/document/53963