Laisvos darbo vietos

Šilutės socialinių paslaugų centras siūlo darbą:

PSICHOLOGUI :

Reikalavimai :

1) turintis psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų). Asmuo, įgijęs išsilavinimą užsienyje, gali dirbti psichologu pateikęs užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą. Užsienyje įgytos kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos teisės aktų nustatyta tvarka

2)  gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems asmenims.
3) inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Centrui ir bendruomenei aktualias psichologinių problemų  prevencijos priemones.
4) bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, gydytojais, policijos pareigūnais ir kitais
specialistais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant asmens, šeimos problemas.
Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo
taisykles.
5) mokėti lietuvių ir bent vieną užsienio kalbą, dirbti kompiuteriu.
6) dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus,
įvertinti galutinį rezultatą.
Darbo užmokestis – 8,50 pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių.