Šilutės socialinių paslaugų centras siūlo darbą:

SOCIALINIUI DARBUOTOJUI:

 Reikalavimai-

1) asmuo, įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba asmuo, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba asmuo, įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis.

2) B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo užmokestis – 7,50 -7,80 pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių .

ATVEJO VADYBININKUI:

Reikalavimai – 

1) būti įgijęs aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją, ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir baigęs socialinio darbo studijų programą ar įgijęs socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;

2) turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo su šeima ar vaikais ar savanorystės patirtį;

3) nebūti įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).

Darbo užmokestis 8,1  pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių. 

 

PSICHOLOGUI :

Reikalavimai :

1) turintis psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų). Asmuo, įgijęs išsilavinimą užsienyje, gali dirbti psichologu pateikęs užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą. Užsienyje įgytos kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos teisės aktų nustatyta tvarka

2)  gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems asmenims.
3) inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Centrui ir bendruomenei aktualias psichologinių problemų  prevencijos priemones.
4) bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, gydytojais, policijos pareigūnais ir kitais
specialistais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant asmens, šeimos problemas.
Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo
taisykles.
5) mokėti lietuvių ir bent vieną užsienio kalbą, dirbti kompiuteriu.
6) dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus,
įvertinti galutinį rezultatą.
Darbo užmokestis – 8,50 pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių.