Įstaiga įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, numatytas Šilutės rajono savivaldybės 2018 – 2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane.

 

Apie galimai daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti Klaipėdos rajono savivaldybėje, jos įstaigose ar įmonėse, skatiname pranešti Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai:
* raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:

Žygimantas Kurlianskas – Tarybos narys (komisijos pirmininkas); tel. 8 641 09 607, el. p. kurlianskas.z@gmail.com

Edvardas Jurjonas – Tarybos narys; tel. 8 687 85 205, el. p. edvardas jurjonas@gmail.com

Sigitas Majus – Tarybos narys; tel. 8 650 53 192, el. p. majus.sigitas@gmail.com

Gintarė Zdanevičienė – Knygnešių seniūnaitė; el.p. gintarevalkavickaite@gmail.com; tel. 8 640 38 747.

Juozas Sauspreškis – Pagrynių seniūnaitis; tel. 8 657 74 195.

 

Pranešti apie korupciją galima ir LR Specialiųjų tyrimų tarnybai:
* telefono numeriu 8 5 266 3333 (budintis STT pareigūnas patars kaip elgtis konkrečiose situacijose, o esant būtinybei nedelsdamas organizuos didesnėspareigūnų grupės darbą);
* STT internetinėje svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija

 

Daugiau informacijos:

https://www.silute.lt/korupcijos-prevencija/atsakingi-uz-korupcijos-prevencija/156