Specialaus transporto paslaugos teikimo tikslas – neįgaliųjų bei kitų socialiai pažeidžiamų asmenų transporto paslaugos poreikio užtikrinimas. Paslauga teikiama tik įstaigos klientams.

Specialaus transporto paslaugos teikimo paskirtis – teikti paslaugą asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, yra socialiai pažeidžiami (socialinę riziką patiriančios šeimos) ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.