Parama

Nuoširdžiai visiems dėkojame galintiems ir norintiems paremti Šilutės socialinių paslaugų centro veiklą. Jūsų parama mums labai svarbi vykdant įstaigos veiklą. Gautos lėšos bus naudojamos Šilutės socialinių paslaugų centro veiklai vykdyti (neįgaliųjų, vaikų užimtumui,  rūbai ir maisto produktai išdalijami krizių centre, nakvynės namuose gyvenantiems klientams).Mūsų įstaigą galite paremti keliais būdais: paaukojant 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (1,2 procentai), pervedant pinigines lėšas į įstaigos rėmimo sąskaitą (Piniginės lėšos), padovanojant baldų, buities ir namų apyvokos daiktų, rūbų, patalynės ir kt. (Kita parama).

1,2% gyventojų pajamų paramos lėšų, gautų pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas ataskaita

2016 m. (Eur) 2017 m. (Eur) 2018 m. (Eur) 2019 m. (Eur) 2020 m. (Eur) Išleista (Eur) Lėšų likutis (Eur)

256,07

189,63

68,94

57,16

64,73

131,52

505,01