Šilutės rajono savivaldybės taryba 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-562 „Dėl Šilutės socialinių paslaugų centro steigimo“ 1 punktu nusprendė nuo 2013 m. sausio 1 d. įsteigti Šilutės rajono savivaldybės biudžetinę įstaigą – Šilutės socialinių paslaugų centrą.

 

     2013 m. sausio 31 d. Nr. T1-640 sprendimo „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilutės dienos paslaugų centrą ir pavedimo Šilutės socialinių paslaugų centrui teikti Šilutės senelių globos namų struktūrinių padalinių – Socialinių paslaugų tarnybos ir Juknaičių savarankiško gyvenimo namų – socialines paslaugas“ Šilutės rajono savivaldybės taryba 1 punktu sutiko iki 2013 m. balandžio 1 d. reorganizuoti Šilutės dienos paslaugų centrą prijungiant jį prie Šilutės socialinių paslaugų centro. Reorganizavimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės nestacionarių socialinių paslaugų organizavimą – sujungiant visų nestacionarių socialinių paslaugų teikimą vienoje įstaigoje. To paties sprendimo 2 punktu rajono taryba Šilutės socialinių paslaugų centrui pavedė  nuo 2013 m. balandžio 1 d. teikti Šilutės senelių globos namų struktūrinių padalinių – Socialinių paslaugų tarnybos ir Juknaičių savarankiško gyvenimo namų – socialines paslaugas.

     2013 m. kovo 28 d. Nr. T1-715 sprendimo „Dėl biudžetinės įstaigos Šilutės dienos paslaugų centro reorganizavimo“ 1 punktu Šilutės rajono savivaldybės taryba nusprendė nuo 2013 m. balandžio 1 d. reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šilutės dienos centrą prijungiant jį prie Šilutės socialinių paslaugų centro.