Darbuotojai ir jų kontaktai


Šilutės socialinių paslaugų centro darbuotojų kontaktai

Pareigos Vardas, Pavardė Telefonas El. paštas
Administracija
Direktorė Reda Urbaitytė 8 441 53 014

8 657 89 987

info@silutesspc.lt   
Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Violeta Žymančienė 8 657 89 958 violeta.zymanciene@silutesspc.lt
Ūkvedė Raimonda Šilinskienė 8 657 70 138 ukvedys@silutesspc.lt
Administratorė Sigita Olberkienė 8 441 53 014 rastine@silutesspc.lt
Vyr. buhalterė Renata Macijauskienė 8 441 53 212

8 657 70 141

buhalterija@silutesspc.lt
Buhalterė Daiva Sungailienė 8 657 63 092 apskaita@silutesspc.lt
Specialistė darbui su kompensacine technika Renata Kuzienė  8 657 88 739 renata.kuziene@silutesspc.lt
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Virginija Juodžentienė 8 657 66 956 virginija.juodzentiene@silutesspc.lt
Personalo specialistė Kristina Kuskytė 8 657 70 139 personalas@silutesspc.lt 
Socialinės priežiūros paslaugos
Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms Aušra Norvilienė 8 441 55 891

(visą parą)

8 698 86 317

ausra.norviliene@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja (pagalbos į namus paslauga) Rūta Agintienė 8 657 84 586 ruta.agintiene@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja (pagalbos į namus paslauga)  Audronė Uselienė 8 657 66 950 audrone.useliene@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja

(laikino apnakvindinimo, laikino gyvenimo namų, krizių centro paslaugas)

Giedrė Ališauskienė 8 441 55 891

8 657 70 136

giedre.alisauskiene@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja

((laikino apnakvindinimo, laikino gyvenimo namų, krizių centro paslaugas)

Silva Simutienė 8 441 55 891

8 657 77 225

silva.simutiene@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja (Juknaičių savarankiško gyvenimo namų paslauga) Gražina Požeraitienė 8 657 54 036  grazina.pozeraitiene@silutesspc.lt
Individualios priežiūros darbuotojai (Juknaičių savarankiško gyvenimo namų paslauga) Inesa Murauskienė

 Laimutė Dulkienė

8 657 79 144
Asmeninė pagalba
Asmeninis asistentas Dijana Mačiulienė 8 657 77 299 
Asmeninis asistentas Rita Balnienė 8 657 54 364
Asmeninis asistentas Šarūnė Šilinskaitė 8  682 14 242
Socialinės globos paslaugos
Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms Lina Linkytė 8 441 54 734

8 657 89 983

socialinegloba@silutesspc.lt
Socialinė darbuotoja Raminta Čekanauskienė 8 441 54 734 raminta.cekanauskiene@silutesspc.lt 
Socialinė darbuotoja Aistė Gaidauskaitė 8 441 54 734
Bendrosios praktikos slaugytoja Gražina Saldauskienė 8 441 54 734
Socialinė darbuotoja Lina Jončienė 8 657 70 145 globaslauga@silutesspc.lt
Bendrosios praktikos slaugytoja Giedrė Armonienė 8 616 36 878
Socialinės priežiūros pagalbos šeimai paslaugos
Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms Vitalija Šikšnienė 8 620 49 880 vitalija.siksniene@silutesspc.lt
Socialiniai darbuotojai, darbui su šeimomis ir jų vaikais
Švėkšnos sen. Giedra Starkutienė 8 655 49 542 giedra.starkutiene@silutesspc.lt
Švėkšnos sen. Inga Žąsytienė 8 659 18 337 inga.zasytiene@silutesspc.lt
Juknaičių sen. Nijolė Stirbienė 8 656 21 465 nijole.stirbiene@silutesspc.lt
Katyčių sen. Vilija Kostrubė 8 659 70 858 vilija.kostrube@silutesspc.lt
Saugų  sen. Bronė Adomaitienė 8 657 77 844 brone.adomaitiene@silutesspc.lt
Šilutės sen. Edita Matusevičiūtė 8 657 89 377 edita.matusevičiute@silutesspc.lt
Šilutės sen. Sandra Raukienė 8 655 94 819 sandra.raukiene@silutesspc.lt
Šilutės sen. Lina Statkuvienė 8 659 49 160 lina.statkuviene@silutesspc.lt
Šilutės sen. Vaida Dienaitė-Šakinė 8 659 49 037 vaida.dienaitesakine@silutesspc.lt
Šilutės sen. Arūnė Razmaitė 8 620 54 745 arune.razmaite@silutesspc.lt
Šilutės sen. Svaja Petrietienė 8  657 88 706 svaja.petrietiene@silutesspc.lt
Šilutės sen. Simona Antanaitytė 8 699 18 165 simona.antanaitytė@silutesspc.lt
Šilutės sen. Ieva Šimanskytė 8 659 60 352 ieva.simanskyte@silutesspc.lt
Šilutės sen. Viktorija Baltutytė 8 659 09 715 viktorija.baltutyte@silutesspc.lt 
Šilutės sen. Gitana Balčienė 8 659 70 409 gitana.balciene@silutesspc.lt 
Usėnų sen. Irena Valienė 8 699 26 193 irena.valiene@silutesspc.lt
Vainuto sen. Lina Juzaitienė 8 655 94 788 lina.juzaitienė@silutesspc.lt
Vainuto sen. Kristina Petrošienė 8 659 70 797 kristina.petrosiene@silutesspc.lt
Žemaičių Naumiesčio sen. Rasa Trakšelienė  8 659 18 335 rasa.trakseliene@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkai
Atvejo vadybininkė Indra Vasiliauskienė 8 659 49 158 indra.vasiliauskiene@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė Toma Poteliūnė 8 657 80 794 toma.poteliune@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė Milda Narušienė 8 620 54 356 milda.narusiene@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė Daiva Matevičiūtė 8 657 72 678 daiva.mateviciute@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė Jūratė Kaktienė 8 655 94 820 jurate.kaktiene@silutesspc.lt
Atvejo vadybininkė Raimonda Gedrimaite-Gečienė 8 650 98 861 raimonda.gedrimaitegeciene@silutesspc.lt