SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga  316,00 Eur už mėnesį, 15,00 Eur už dieną
Apgyvendinimo krizių centre ir intensyvi krizių įveikimo paslauga  287,00 Eur už mėnesį, 14,00 Eur už dieną
Laikino apnakvindinimo paslauga  219,00 Eur už mėnesį, 10,00 Eur už dieną

Iki 30 dienų paslauga teikiama nemokamai

Pagalbos į namus paslauga  196,00 Eur per mėnesį, 4,90 Eur už 1 valandą
Apgyvendinimo Juknaičių savarankiško gyvenimo namuose paslauga 141,00 Eur už mėnesį, 6,71 Eur už dieną
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
Dienos socialinė globa institucijoje

 

 

Suaugę asmenys su negalia – 810,00 Eur už mėnesį, 38,57 Eur už dieną

Suaugę asmenys su sunkia negalia – 920,00 Eur už mėnesį, 43,81 Eur už  už dieną

Dienos socialinė globa asmens namuose (integrali pagalba) 1 086,00 Eur už mėnesį, 51,71 Eur už  dieną

  • dienos globa – 663,00 Eur už mėnesį, 31,57 Eur už  1 valandą
  • dienos slauga – 423,00 Eur už mėnesį, 20,14 Eur už 1 valandą

Pastaba. Asmuo be pateisinamos priežasties nesinaudojantis socialinėmis paslaugomis ir pageidaujantis, kad socialinių paslaugų teikimas nebūtų nutrauktas, moka 10 proc. jam nustatyto mokėjimo dydžio už Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiam asmeniui su negalia įstaigoje paskirtas socialines paslaugas.

https://teisineinformacija.lt/silute/document/49726