Paslaugų kainos

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga  17,19 Eur  per parą
Apgyvendinimo krizių centre  15,13 Eur per parą
Laikino apnakvindinimo paslauga  10,10 Eur  per parą

Iki 30 dienų paslauga teikiama nemokamai

Pagalbos į namus paslauga  10,20 Eur už 1 valandą
Asmeninė pagalba 9,22 Eur per valandą
Apgyvendinimo Juknaičių savarankiško gyvenimo namuose paslauga 10,06 Eur per dieną
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
Dienos socialinė globa institucijoje

 

Suaugę asmenys su negalia – 60,43 Eur per parą

Suaugę asmenys su sunkia negalia – 65,33 Eur per parą

Dienos socialinė globa asmens namuose paslauga (integrali pagalba)    109,79 Eur per parą

Pastaba. Asmuo be pateisinamos priežasties nesinaudojantis socialinėmis paslaugomis ir pageidaujantis, kad socialinių paslaugų teikimas nebūtų nutrauktas, moka 10 proc. jam nustatyto mokėjimo dydžio už Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiam asmeniui su negalia įstaigoje paskirtas socialines paslaugas.

https://teisineinformacija.lt/silute/document/53963