Asmeninis asistentas

Reikalavimai:

  1. Asmuo turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir būti išklausęs 40 val. įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus arba išklausęs ne mažiau kaip 24 akademinių valandų trukmės mokymus apie asmeninio asistento darbo ypatumus. Įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą.
  2. Savarankiškai planuoti ir kokybiškai atlikti darbą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.
  3. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
  4. Darbo užmokestis nuo 5,5 iki  5,9 pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių( priklausomai nuo turimo darbo stažo).

Telefonas pasiteiravimui 8 441 53014,  gyvenimo aprašymus siųsti el, paštu info@silutesspc.lt