Neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimas Šilutės socialinių paslaugų centre pasitelkiant savanorystę

Kovo 25 dieną (penktadienį) Šilutės socialinių paslaugų centre įvyko Pasaulinei socialinio darbo dienai paminėti skirta konferencija „Socialinio darbo aktualijos, iššūkiai ir galimybės Šilutės rajono savivaldybėje“, kurios metu  aptartos socialinio darbo aktualijos, iššūkiai ir galimybės. Viena iš pranešėjų – Šilutės socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja Vaida Dienaitė-Šakinė skaitė pranešimą tema: „ Neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimas Šilutės socialinių paslaugų centre pasitelkiant savanorystę“. Pranešėja pateikė skaidres, supažindino su savanorių veikla Centre organizuojant dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje,  užimant neįgalius paslaugų gavėjus sportine, laisvalaikio, darbinio užimtumo veikla, lydint juos socialinėse – pažintinėse išvykose Šilutės m., kt. 2022-ieji paskelbti savanorystės metais, todėl  buvo stengiamasi atkreipti dėmesį į savanoriškos veiklos svarbą socialinių paslaugų sektoriuje. Negalią turintys suaugusieji lydimi savanorių dalyvavo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus, Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos organizuojamose veiklose. Paminėta, kad Šilutės socialinių paslaugų centre savanoriai karantino metu sėkmingai įveikė nemažai iššūkių, tačiau nuotolinė savanorystės praktika nelabai pasiteisina socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje, nes atviro, gyvo ir tiesioginio bendravimo su neįgaliais žmonėmis negali atstoti net įvairios modernios internetinės platformos. Šilutės socialinių paslaugų centre 2021 metais savanoriavo 4 savanoriai, jų savanorystės sutartis buvo ilgesnė nei trys mėnesiai. Savanorystės iniciatyvas papildė ir trumpalaikiai savanoriai, padėję organizuoti Centro sociokultūrinius renginius ir įtraukti į juos socialinių paslaugų gavėjus. Savanorių veikla sušvelnino neįgaliųjų socialinę atskirtį bendruomenėje, padėjo ugdyti socialinės aplinkos toleranciją neįgaliems asmenims, įveikti socialinio bendravimo stokos barjerus, ugdyti jų socialinius bendravimo įgūdžius, susirasti draugų, pabendrauti, patirti naujus įgūdžius ir emocijas.

 Laukiam vasaros

Laukiam vasaros

 Mamos dienai

Mamos dienai