APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS  – tai visiškai arba iš dalies kompensuojamų techninės pagalbos priemonių skyrimas (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus ar standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai).

Kokia pagalba teikiama?

 • aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis panaudos pagrindais;
 • techninės pagalbos priemonių nuoma.

Teisę įsigyti ir naudotis techninėmis pagalbos priemonėmis turi :

 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);
 • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;
 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie, laikui bėgant, nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).asmuo, kuriam nustatytas priežiūros pagalbos ar slaugos poreikis.

Pastaba: asmuo turi būti Lietuvos Respublikos piliečiu/šalyje nuolat gyvenančiu kitos valstybės piliečiu/asmeniu be pilietybės (deklaravusiu gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenančiu Kaišiadorių mieste, kai gyvenamoji vieta deklaruota kitame Lietuvos mieste).

Kas gali kreiptis dėl techninėmis pagalbos priemonių gavimo?

 • asmuo pageidaujantis gauti techninės pagalbos priemonę;
 • asmens tėvai (įtėviai);
 • asmens sutuoktinis;
 • asmens pilnamečiai vaikai;
 • globėjai (rūpintojai);
 • asmens įgaliotas atstovas;
 • asmenį atstovaujantis Socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas;
 • asmenį atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas.

Kaip galima gauti techninėmis pagalbos priemones ?

 • Kreiptis pas gydytoją, kuris išduoda formą Nr. 027/a arba E027, kurioje nurodo trumpą ligonio diagnozę ir rekomenduojamą TPP.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 • Prašymas.
 • Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.).
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų – traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas – 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba kartotinai, pasikeitus asmens sveikatos būklei).
 • Neįgaliojo pažymėjimas, invalidumo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ir ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių, bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų).
 • Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, tualetinę kėdę, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Visais Jums rūpimais klausimais dėl techninės pagalbos priemonių aprūpinimo galite kreiptis:  tel. +370 657 88 739, el. p. renata.kuziene@silutesspc.lt