Organizuota paauglių savipagalbos grupės valandą ,,Ki(e)ta perspektyva”

Organizuota paauglių savipagalbos grupės valandą ,,Ki(e)ta perspektyva”

Šilutės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos Viktorija Baltutytė ir Ieva Šimanskytė organizavo paauglių savipagalbos grupės valandą ,,Ki(e)ta perspektyva”. Susitikimą vedė VšĮ “Taikos kelias” socialinis darbuotojas Eduardas Barcevičius. Specialistas vaizdžiai pristatė priklausomybių priežastis ir galimas pasekmes. Socialinio darbuotojo teigimu vis jaunesni vaikai išbando psichotropines medžiagas. E. Barcevičius skatino nebijoti kreiptis pagalbos, nes dažniausiai savarankiškai atsikratyti priklausomybės gali būti per sunku.

Kaip ir suaugusiųjų atveju, vaikų alkoholio vartojimo priežasčių galima išskirti daug. Nėra vienos pagrindinės, kurią pašalinus, būtų galima išvengti problemos. Paprastai, veikia daug tarpusavyje susijusių veiksnių:

  • Šeima – konfliktiški santykiai, skyrybos, vaikų auklėjimo spragos, tėvų ar brolių/seserų nusikalstamas elgesys ir alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas
  • Socialinė aplinka – draugai, vartojantys alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias medžiagas, teigiamas draugų požiūris į  vartojimą, neigiamų nuostatų į alkoholio, narkotikų ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą stoka visuomenėje, neužimtumas, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumas jaunimui
  • Mokykla – žemas pažangumas, blogi moksleivių ir pedagogų tarpusavio santykiai, mokyklos nelankymas
  • Asmenybiniai veiksniai – menka savivertė, nepasitikėjimas savimi, savikontrolės stoka, socialinių ir emocinių įgūdžių stoka, didelis stresas, noras atsipalaiduoti, pabėgti nuo esamų situacijų

Rekomendacijos:

  1. Atkreipti dėmesį į pasikeitusį vaikų elgesį, siekti laiku suteikti pagalbą.
  2. Priimti/suteikti kvalifikuotą specialistų pagalbą.
  3. Siekiant optimaliausių rezultatų, kad nepilnamečiai neįsitrauktų į psichotropinių medžiagų vartojimą nuolat stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Skip to content